حضرت آ‌یت الله مکارم شیرازی گفت: مسأله «ابتذال زن» و «سقوط شخصیت او» از جمله چالش های مهم عصر کنونی است که نیازى به ارقام و آمار ندارد.

به گزارش مساجد نیوز، بدون شک در عصر ما که بعضى نام آن را عصر برهنگى و آزادى جنسى گذارده اند و افراد غربزده، بى بندوبارى زنان را جزئى از آزادى او مى دانند سخن از حجاب گفتن براى این دسته ناخوشایند و گاه افسانه اى است متعلق به زمانهاى گذشته![۱]فى المثل کسى بخواهد مسئله حجاب اسلامى را به آراى عمومى یا مشورت واگذار کند، چه بسا افرادى پیدا شود که بگویند: چه لزومى دارد ؟ بلکه در اجتماع فعلى، حجاب براى زنان مسلمان، دست و پا گیر است!.[۲]

ولى مفاسد بى حساب و مشکلات و گرفتاری هاى روز افزون که از این آزادیهاى بى قید و شرط به وجود آمده سبب شده که تدریجاً گوش شنوایى براى این سخن پیدا شود.[۳] زیرا مسأله حجاب یک امر ضرورى اسلام است،[۴] و ر عایت این اولویّت در اسلام، بسیار زیبا و هماهنگ با فطرت انسانى است.[۵]

از آنجا که در روایات اسلامى چنین آمده است که: «ان اللَّه جمیل یحب الجمال ، و یحب ان یرى اثر النعمه على عبده؛ خداوند زیبا است، و زیبایى را دوست دارد! و همچنین دوست دارد آثار نعمت را بر بنده خود ببیند»[۶]،[۷] لذا حجاب و عفاف از جمله مهمترین نعمت های الهی است که انطباق آن با آهنگ وجدان و نداى فطرت، زیبایی شناسی خاصی به آن بخشیده است و چه  دل انگیز است این ندا و این آهنگ![۸].

حفظ کرامت  زنان در پرتو زیبایی حجاب و عفاف

مسأله «ابتذال زن» و «سقوط شخصیت او» از جمله چالش های مهم عصر کنونی است که نیازى به ارقام و آمار ندارد، هنگامى که جامعه زن را با اندام برهنه بخواهد، طبیعى است روز به روز تقاضاى آرایش بیشتر و خودنمایى افزونتر[۹]از او دارد،  هنگامى که زن را از طریق جاذبه جنسیش وسیله تبلیغ کالاها و دکور اطاقهاى انتظار، و عاملى براى جلب جهانگردان و سیاحان و مانند اینها قرار بدهند، در چنین جامعه اى شخصیت زن تا سر حد یک عروسک، یا یک کالاى بى ارزش سقوط مى کند، و ارزشهاى والاى انسانى او به کلى به دست فراموشى سپرده مى شود، و تنها افتخار او جوانى و زیبایى و خودنمائیش مى شود.[۱۰]

به این ترتیب مبدل به وسیله اى خواهد شد براى اشباع هوس هاى سرکش یک مشت آلوده فریبکار و انسان نماهاى دیو صفت! در چنین جامعه اى چگونه یک زن مى تواند با ویژگیهاى اخلاقیش، علم و آگاهى و دانائیش جلوه کند، و حائز مقام والایى گردد؟! براستى درد آور است که در کشورهاى غربى، و غرب زده، و در کشور ما قبل از انقلاب اسلامى، بیشترین اسم و شهرت و آوازه و پول و در آمد و موقعیت براى زنان آلوده و بى بند و بارى بود که به نام«هنرمند و هنر پیشه»، معروف شده بودند، و هر جا قدم مى نهادند گردانندگان این محیط آلوده براى آنها سر و دست مى شکستند و قدمشان را خیر مقدم مى دانستند! لیکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه پس از  زمانی که زن  حجاب بر خود پوشید بى آنکه منزوى شود در تمام صحنه هاى مفید و سازنده اجتماعى حتى در صحنه جنگ با همان حجاب اسلامیش ظاهر شد.[۱۱]

آری حجاب براى حفظ شخصیّت زن [۱۲] است و بى حجابى، شخصیّت و کرامت زنان را درهم می شکند و زن ر   به موضوعى براى بهره کشى هاى جنسى تبدیل می کند.[۱۳]

حجاب و هدایت غریزه جنسی

مسأله اشباع غریزه جنسى مسأله ساده اى نیست، بسیارى از طلاقها به خاطر این است که خیلى از زنان و مردان در این زمینه مشکل دارند، ولى نمى توانند با کسى در میان بگذارند و به بهانه اى سراغ طلاق مى روند؛ پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود:«من تزوّج فقد أحرز نصف دینه فلیتّق اللّه فى النصف الآخر؛ کسی که ازدواج کند نصف دینش را حفظ کرده پس در مابقی آن تقوای الهی داشته باش »معلوم مى شود که این مسأله مساوى با نصف دین است چطور می توان آن را آسان گرفت؟![۱۴]

لذا بحث در این است که آیا زنان در یک مسابقه بى پایان در نشان دادن اندام خود و تحریک شهوات و هوسهاى آلوده مردان درگیر باشند و یا باید این مسائل از محیط اجتماع بر چیده شود، و به محیط خانواده و زندگى زناشویى اختصاص یابد؟! اسلام طرفدار برنامه دوم است و حجاب جزئى از این برنامه محسوب مى شود، در حالى که غربی ها و غرب زده هاى هوسباز طرفدار برنامه اول اند! اسلام مى گوید کامیابی هاى جنسى اعم از آمیزش و لذت گیری هاى سمعى و بصرى و لمسى مخصوص به همسران است و غیر از آن گناه، و مایه آلودگى و ناپاکى جامعه مى باشد که جمله«ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛ این برای آنان پاکیزه‌تر است »[۱۵] اشاره به آن است.[۱۶]

حال آنکه برهنگى زنان که طبعاً پیامدهایى همچون آرایش و عشوه گرى و امثال آن به همراه دارد مردان مخصوصاً جوانان را در یک حال تحریک دائم قرار مى دهد تحریکى که سبب کوبیدن اعصاب آنها و ایجاد هیجانهاى بیمارگونه عصبى و گاه سر چشمه امراض روانى مى گردد.[۱۷]

مخصوصا با توجه به این نکته که غریزه جنسى نیرومندترین و ریشه دارترین غریزه آدمى است و در طول تاریخ سر چشمه حوادث مرگبار و جنایات هولناکى شده، تا آنجا که گفته اند: «هیچ حادثه مهمى را پیدا نمى کنید مگر این که پاى زنى در آن در میان است»! حال آیا دامن زدن مستمر از طریق برهنگى به این غریزه و شعله ور ساختن آن بازى با آتش نیست؟ آیا این کار عاقلانه اى است؟.[۱۸]

حجاب ؛ استحکام خانواده و بهبود روابط زناشویی

مسأله این است که آیا زنان باید براى بهره کشى از طریق سمع و بصر و لمس جز آمیزش جنسى در اختیار همه مردان باشند و یا باید این امور ، مخصوص همسرانشان گردد؟[۱۹]

آمارهاى قطعى و مستند نشان مى دهد که با افزایش برهنگى در جهان، طلاق و از هم گسیختگى زندگى زناشویى در دنیا بطور مداوم بالا رفته است، زیرا در «بازار آزاد برهنگى» که عملا زنان به صورت کالاى مشترکى (لااقل در مرحله غیر آمیزشى جنسى) در آمده اند دیگر قداست پیمان زناشویى مفهومى نمى تواند داشته باشد.[۲۰]

هم چنین بى حجابى، از نظر اخلاقى سبب ناامنى خانواده ها و بروز جنایات مى شود، که ثمره آن سستى پیوند خانواده ها است.[۲۱]

حجاب و عفاف؛ تبلور عشق و عاطفه

آمارهاى قطعى و مستند نشان مى دهد که با افزایش برهنگى در جهان طلاق و از هم گسیختگى زندگى زناشویى در دنیا به طور مداوم بالا رفته است، چرا که«هر چه دیده بیند دل کند یاد» و هر چه«دل»(بخوانید هوسهای سرکش) بخواهد به هر قیمتى باشد به دنبال آن مى رود، و به این ترتیب هر روز دل به دلبرى مى بندد و با دیگرى وداع مى گوید.[۲۲]

در حالی که در محیطى که حجاب است (و شرائط دیگر اسلامى رعایت مى شود) دو همسر تعلق به یکدیگر دارند، و احساساتشان و عشق و عواطفشان مخصوص یکدیگر است.[۲۳]

آیا حجاب زنان، مردان را حریص می کند؟

برخی مخالفان حجاب و پوشش می گویند  حجاب از این نظر که میان زنان [۲۴] و مردان فاصله مى افکند طبع حریص مردان را آزمندتر مى کند، و به جاى اینکه خاموش کننده باشد آتش حرص آنها را شعله ورتر مى سازد که«الانسان حریص على ما منع!؛ انسان نسبت به چیزى که براى او ممنوع شده حرص فراوان دارد»، پاسخ این ایراد یا صحیح تر سفسطه و مغلطه را مقایسه جامعه امروز ما که حجاب در آن تقریبا در همه مراکز بدون استثناء حکم فرما است با دوران رژیم طاغوت که زنان را مجبور به کشف حجاب مى کردند مى دهد.[۲۵]

آن روز هر کوى و بر زن مرکز فساد بود، و هزاران بدبختى دیگر،[۲۶] البته نمى گوئیم امروز همه اینها ریشه کن شده اما بدون شک بسیار کاهش یافته و اگر سایر نابسامانی ها نیز سامان پیدا کند، جامعه ما به مرحله مطلوب خواهد رسید.[۲۷]

این به خاطر آنست که محتواى سوره نور و دیگر آموزه های دینی  دستورات مهمى در زمینه مبارزه با انحرافات جنسى دارند: دستور به تسریع ازدواج افراد مجرد، دستور به حجاب ، دستور به ترک چشم چرانى و نگاههاى هوس آلود، دستور به ترک شایعه پراکنى و نسبتهاى ناروا، و بالاخره دستور به اجراى حد شرعى درباره زنان و مردان زنا کار.[۲۸]

بدیهى است اگر محتواى آیات و روایات مرتبط با امر حجاب و پوشش در جامعه یا خانواده اى پیاده شود آلودگى از جامعه رخت خواهد بست،[۲۹]حال آنکه بى حجابى سبب مى شود که گروهى از زنان، در یک مسابقه بى پایان، در نشان دادن اندام خود و تحریک مردان هوسباز شرکت کنند. این امر در عصر و زمان ما که به خاطر[۳۰] گرفتارى هاى تحصیلى و اقتصادى سن ازدواج بالا رفته و قشر عظیمى از جامعه را جوانان مجرّد تشکیل مى دهد، آثار بسیار زیانبارى داشته[۳۱]و سبب ایجاد هیجان هاى مستمر عصبى و حتّى بیمارى هاى روانى و موجب افزایش طمع ورزی مردان در تجاوز جنسی علیه زنان مى گردد.[۳۲]

آری  برهنگى و خودآرایى زنان و مردان به شهوت جنسى دامن مى زند که تأثیر آن، به خصوص در میان جوانان مجرّد، قابل انکار نیست، به گونه اى که مى توان گفت: آلودگى به بى عفّتى رابطه مستقیمى با بى حجابى، برهنگى و خودآرایى در انظار عموم دارد؛ حتى طبق بعضى از آمارهاى مستند، هر قدر این مسئله تشدید شود، به همان نسبت آلودگى به بى عفتى بیشتر مى شود؛ مثلًا، در تابستان که به خاطر گرمى هوا، برهنگى زنان بیشتر مى شود، به همان نسبت مزاحمت هاى جنسى افزایش مى یابد و به عکس، در زمستان که زنان، پوشش بیشتر دارند؛ این گونه مزاحمت ها کمتر مى شود.[۳۳]

حجاب ؛ سلامت روانی و امنیت اجتماعی

بی شک برهنگى زنان که طبعاً پیامدهایى همچون آرایش و عشوه گرى و امثال آن همراه دارد، مردان مخصوصا جوانان را در یک حال تحریک دائم قرار مى دهد تحریکى که سبب کوبیدن اعصاب آنها و ایجاد هیجانهاى بیمار گونه عصبى و گاه سر چشمه امراض روانى مى گردد، مگر اعصاب انسان چقدر مى تواند بار هیجان را بر خود حمل کند؟ در حای که به تعبیر پزشکان هیجان مستمر عامل بیمارى است.[۳۴]

از سوی دیگر حجاب و پوشش، همگان  را سالم تر و پاکتر نگاه خواهد داشت.[۳۵] اسلام مى خواهد مردان و زنان مسلمان روحى آرام و اعصابى سالم و چشم و گوشى پاک داشته باشند، و این یکى از مهمترین ابعاد زیبایی شناسانۀ حجاب و عفاف است.[۳۶]

تاثیر حجاب و عفاف بر کاهش آسیب اجتماعی

مساله برهنگى و بى حجابى  یکی از عوامل موثر در وقوع آسیب های اجتماعی است[۳۷]، در این بین  مساله گسترش فحشاء حتى  در کشورهای غربی و براى آنها که هیچ اهمیتى براى مذهب و برنامه هاى اخلاقى قائل نیستند فاجعه آفرین است، بنا بر این هر چیز که دامنه فساد جنسى را در جوامع انسانى گسترده تر سازد تهدیدى براى امنیت جامعه ها محسوب مى شود، و پى آمدهاى آن را هر گونه حساب کنیم به زیان آن جامعه است.[۳۸]

لذا مطالعات دانشمندان تربیتى نیز نشان داده، مدارسى که در آن دختر و پسر با هم درس مى خوانند، و مراکزى که مرد و زن در آن کار مى کنند احتمال وقوع بى بند و بارى در  آنها بسیار ییشتر از مراکزی است که تفکیک جنسیتی در آن لحاظ شده است، هم چنین کم کارى، عقب افتادگى، و عدم مسئولیت نیز در آن مراکز مختلط به خوبى مشاهده شده است.[۳۹]

از این رو یکى از عوامل آلودگى به عمل منافى عفّت، بى حجابى و برهنگى و حتّى بد حجابى زنان است. [۴۰]که اسلام براى پیشگیرى از این گناه و بقیّه جرمها و جنایتها، که منشأ آن اعمال منافى عفّت است، قانون حجاب را، به عنوان پیشگیرى مطرح کرده است.[۴۱]

در واقع هدف این است که زنان مسلمان در پوشیدن حجاب سهل انگار و بى اعتنا نباشند مثل بعضى از زنان بى بندوبار که در عین داشتن حجاب آن چنان بى پروا و لاابالى هستند که غالبا قسمتهایى از بدنهاى آنان نمایان است و همین معنى توجه افراد هرزه را به آنها جلب مى کند.[۴۲]

حجاب؛ زمینه ساز حضور زنان در عرصه های اجتماعی

به اذعان برخی مخالفان حجاب و پوشش، حجاب یک لباس دست و پاگیر است و با فعالیتهاى اجتماعى مخصوصا در عصر ماشینهاى مدرن سازگار نیست،[۴۳] زنان نیمى از جامعه را تشکیل مى دهند اما حجاب سبب انزواى این جمعیت عظیم مى گردد، و طبعاً آنها را از نظر فکرى و فرهنگى به عقب مى راند، مخصوصاً در دوران شکوفایى اقتصاد که احتیاج زیادى به نیروى فعال انسانى است از نیروى زنان در حرکت اقتصادى هیچگونه بهره گیرى نخواهد شد، و جاى آنها در مراکز فرهنگى و اجتماعى نیز خالى است!.[۴۴]

ولى این ایراد کنندگان از یک نکته غافلند و آن اینکه حجاب همیشه به معنى چادر نیست، بلکه به معنى پوشش زن است، حال آنجا که با چادر امکان پذیر است چه بهتر و آنجا که نشد به پوشش قناعت مى شود.[۴۵]

لذا امروزه با چشم خود گروه گروه زنانى را مى بینیم که با داشتن حجاب اسلامى در همه جا حاضرند، در اداره ها، در کارگاه ها، در راهپیمایی ها و تظاهرات سیاسى، در رادیو و تلویزیون، در بیمارستان ها و مراکز بهداشتى، مخصوصا و در مراقبتهاى پزشکى و… .[۴۶]

و یا زنان کشاورز و روستایى ما، مخصوصاً زنانى که در برنج زارها مهمترین و مشکلترین کار کشت و برداشت محصول برنج را بر عهده دارند عملا به این پندارها پاسخ گفته اند، و نشان داده اند که یک زن روستایى با داشتن حجاب اسلامى در بسیارى از موارد حتى بیشتر و بهتر از مرد کار مى کند، بى آنکه حجابش مانع کارش شود.[۴۷]

کوتاه سخن اینکه وضع موجود پاسخ دندان شکنى است براى همه این ایرادها و اگر ما در سابق سخن از«امکان» چنین وضعى مى گفتیم امروز در برابر«وقوع» آن قرار گرفته ایم، و فلاسفه گفته اند بهترین دلیل بر امکان چیزى وقوع آن است و این عیانى است که نیاز به بیان ندارد.[۴۸]

زیبایی شناسی حجاب در عبادت

اگر کسی در حالت متعادل روحى نباشد و خسته و کوفته باشد، عبادت با کسالت صورت مى گیرد، از سوی دیگر اگر کسى علاقه شدید به عبادت داشته باشد، عبادت را با نشاط انجام می دهد، بسیار در نماز خواندن خود تجربه کرده ایم، گاهى آنقدر به نماز بى علاقگى نشان مى دهیم که مى گوئیم نماز را بخوانیم تا راحت شویم، گویا نماز عذابى است که تا نخوانیم راحت نشویم، و سریع نماز را مى خوانیم بى حال و بى نشاط.[۴۹]

از جمله الزامات برای برون رفت از این نقیصه این است که براى حضور به درگاه پروردگار، باید بهترین لباس و پوشش را برگزید و این یک نوع ادب و احترام به ساحت قدس خداوند متعال است، نماز خواندن زنان با حجاب کامل، پوشیدن لباسهاى تمیز به هنگام نماز، خوشبو کردن خویشتن به هنگام عبادت، و حتى غسل و کفن میت با آب پاک و لباس پاک، همه نوعى اداى احترام به پیشگاه حق است.[۵۰]

آری زن باید بهترین و مناسب ترین لباس را در مقابل خداوند بپوشد، که بهترین لباس زن، حجاب کامل است. به علاوه این سبب مى شود که در موارد دیگر حجاب را فراموش نکند.[۵۱]

لذا می گوئیم نماز خواندن با مانتو و شلوار و روسرى معمولى، یا بلوز و دامن و جوراب و روسرى معمولى، به گونه اى که به جز گردى صورت و دستها تا مچ بقیّه بدن پوشیده باشداشکالى ندارد، هر چند چادر حجاب برتر است، و در صورتى که لباس زینتى باشد، ولى در مقابل نامحرمان نباشد، آن هم اشکالى ندارد.[۵۲]

سخن آخر

گرامی داشت هفته حجاب و راهپیمایی هایی که برگزار شد نشان داد، اکثریت قاطع زنان این کشور طرفدار حجاب هستند،لذا دولت مسأله حجاب را جدی بگیرد، ساده تصور نکند و بداند مردم مملکت خواهان حجاب هستند، افراد دیگر هم باید خود را تطبیق کنند با شرایط کشوری که در آن زندگی می کنند زیرا اکثریت مردمش خواهانِ حجاب و عفاف هستند.[۵۳]

[۱] برگزیده تفسیر نمونه ؛ ج ۳ ؛ ص۲۹۱٫

[۲] پیام امام امیر المومنین علیه السلام ؛ ج ۸ ؛ ص۹۳٫

[۳] برگزیده تفسیر نمونه ؛ ج ۳ ؛ ص۲۹۱٫

[۴] استفتاءات جدید ؛ ج ۱ ؛ ص۵۸٫

[۵] والاترین بندگان ؛ ص۱۳۹٫

[۶] فروع کافى؛ ج ۶؛ ص ۴۳۸٫

[۷] تفسیر نمونه ؛ ج ۲۷ ؛ ص۱۱۰٫

[۸] پیام قرآن ؛ ج ۳ ؛ ص۱۸۷٫

[۹] تفسیر نمونه ؛ ج ۱۴ ؛ ص۴۴۵٫

[۱۰] همان؛ ص ۴۴۶٫

[۱۱] همان.

[۱۲] احکام بانوان ؛ ص۱۸۷٫

[۱۳] کتاب النکاح ؛ ج ۵ ؛ ص۲۴٫

[۱۴]کتاب النکاح ؛ ج ۵ ؛ ص۲۵ .

[۱۵] سورۀ نور؛ آیۀ۳۰٫

[۱۶] تفسیر نمونه ؛ ج ۱۴ ؛ ص۴۴۳٫

[۱۷] برگزیده تفسیر نمونه ؛ ج ۳ ؛ ص۲۹۲٫

[۱۸] همان.

[۱۹] برگزیده تفسیر نمونه ؛ ج ۳ ؛ ص۲۹۱٫

[۲۰] تفسیر نمونه ؛ ج ۱۴ ؛ ص۴۴۴٫

[۲۱] اخلاق در قرآن، ج ۲، ص: ۳۲۰٫

[۲۲] تفسیر نمونه ؛ ج ۱۴ ؛ ص۴۴۴٫

[۲۳] همان.

[۲۴] همان ؛ ص۴۴۸٫

[۲۵] همان؛ ص ۴۴۹٫

[۲۶] همان.

[۲۷] همان.

[۲۸] همان ؛ ج ۱ ؛ ص۶۰٫

[۲۹] همان.

[۳۰] اخلاق در قرآن ؛ ج ۲ ؛ ص۳۱۹٫

[۳۱] همان؛ ص ۳۲۰٫

[۳۲] همان.

[۳۳] همان ؛ ص۳۱۹٫

[۳۴] تفسیر نمونه ؛ ج ۱۴ ؛ ص۴۴۳٫

[۳۵] ترجمه گویا و شرح فشرده اى بر نهج البلاغه ؛ نص ج ۳ ؛ ص۸۷٫

[۳۶] تفسیر نمونه ؛ ج ۱۴ ؛ ص۴۴۴٫

[۳۷] همان؛ ص ۴۴۵٫

[۳۸] همان.

[۳۹] همان.

[۴۰] والاترین بندگان ؛ ص۱۸۸٫

[۴۱] همان؛ ص ۱۸۹٫

[۴۲] برگزیده تفسیر نمونه ؛ ج ۳ ؛ ص۶۳۱٫

[۴۳] تفسیر نمونه ؛ ج ۱۴ ؛ ص۴۴۸٫

[۴۴] همان ؛ ص۴۴۷٫

[۴۵] همان ؛ ص۴۴۸٫

[۴۶] همان ؛ ص۴۴۷٫

[۴۷] همان؛ص۴۴۸٫

[۴۸] همان ؛ ص۴۴۷٫

[۴۹] اخلاق اسلامى در نهج البلاغه (خطبه متقین) ؛ ج ۲ ؛ ص۲۱۴٫

[۵۰] پیام امام امیر المومنین علیه السلام ؛ ج ۲ ؛ ص۶۰۵٫

[۵۱] احکام بانوان ؛ ص۱۰۴٫

[۵۲] همان ؛ ص۱۰۳٫

[۵۳] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جمع زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) در صحن جامع رضوی

 

منبع:رسا

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد